i vs you mutluluğun resmi
 • zannetmek ne demek
 • fototropizm ne demek
 • feodalite ne demek
 • federal ne demek
 • deklarasyon ne demek
 • ehlikeyif ne demek
 • farazi ne demek
 • ziyadesiyle ne demek
 • bakteriyoloji ne demek
 • rezistans ne demek
 • efsunlamak ne demek
 • dampersiz ne demek
 • ortopedist ne demek
 • istihlak ne demek
 • neozoik ne demek
 • dalan ne demek
 • aforoz ne demek
 • parpa ne demek
 • karaoke ne demek
 • zebani ne demek
 • laboratuvar ne demek
 • kolesterol ne demek
 • yolkesen ne demek
 • gark ne demek
 • Barbell Bench Press ne demek
 • imar ne demek
 • sıla ne demek
 • davetname ne demek
 • cismen ne demek
 • baget ne demek
 • umman ne demek
 • asparagas ne demek
 • ekvator ne demek
 • sabahçı ne demek
 • izale ne demek
 • geodezi ne demek
 • namaz ne demek
 • kamkaz ne demek
 • cehri ne demek
 • saman ne demek
 • germanyum ne demek
 • vicahi ne demek
 • saba ne demek
 • orgazm ne demek
 • palamut ne demek
 • lain ne demek
 • spesifik ne demek
 • ecinni ne demek
 • iltisaki ne demek
 • glasyoloji ne demek
 • santrifüj ne demek
 • sunum ne demek
 • lades kemiği ne demek
 • kanunuesasi ne demek
 • voleybol ne demek
 • savan ne demek
 • nakibüleşraf ne demek
 • istiare ne demek
 • lap ne demek
 • jeloz ne demek
 • cazgır ne demek
 • açı ne demek
 • Swiss Ball Crunch ne demek
 • maganda ne demek
 • zahmet ne demek
 • battal ne demek
 • zift ne demek
 • retrospektif ne demek
 • hobi ne demek
 • amin ne demek
 • gazete ne demek
 • vira ne demek
 • hantal ne demek
 • zurnazen ne demek
 • daltaban ne demek
 • logo ne demek
 • rulo ne demek
 • kıssa ne demek
 • sünnet ne demek
 • gen ne demek
 • proje ne demek
 • takarrür ne demek
 • sahipli ne demek
 • bademlik ne demek
 • façeta ne demek
 • makber ne demek
 • kafes ne demek
 • Kelimemiz
  misyon
  misyon Ne Demek?

  Görev - İsim

  Amaç

  Dinsel, bilimsel veya diplomatik bir görev yüklenmiş kimselerden oluşan kurul

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Bu kadar mühim bir diplomatik misyon bir askere nasıl tevdi edilir?

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu

  35 yıl çalıştıktan sonra o artık misyonunu tamamladı.

   
  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  misyon Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  misyon Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  misyon Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  misyon Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  misyon Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  misyon Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  misyon Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum cumhurbaşkanı seçimi